• fredag , 23 marts 2018

Nyheder

Vindmøllenaboers frygt begrundet

Vindmøllenaboers frygt begrundet

AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE,   Kræftens bekæmpelse iværksatte for 5 år siden en undersøgelse af vindmøllestøjs betydning for sundheden. Den første del af undersøgelsen er nu offentliggjort i et internationalt tidsskrift. I artiklen læses: Dette studie fandt, at høj ...

Læs mere

Vindmølle-strid: Kommunen politianmeldt for anden gang

Vindmølle-strid: Kommunen politianmeldt for anden gang

Svendborg | Fyens.dk 06. marts 2018 kl. 20:58 For anden gang i sagen om de omstridte Skiftekær-vindmøller er Svendborg Kommune blevet meldt til politiet. Denne gang er det Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller, der har meldt to medarbejdere i Svendborg Kommune ...

Læs mere

Forsker om elkabel til England: En regulær panikinvestering

Forsker om elkabel til England: En regulær panikinvestering

En regulær panikinvestering – Altinget: energi og klima DEBAT: Den danske iver efter at eksportere vindmølle-el nærmer sig desperation. Et 13 milliarder dyrt elkabel til England er nyeste led i eksportkæden, men får svært ved at give økonomisk afkast, skriver Mads ...

Læs mere

Støjmåling er en farce

Støjmåling er en farce

12-12-2017 AF: PETER PRINDS, PENSIONERET OVERLÆGE, KOLDINGVEJ 201, CHRISTIANSFELD, EMAIL: PETERPRINDS@DADLNET.DK Peter Prins kommenterer Rapport: Vindmøller ved Nollund støjer ikke mere end forventet  For den lavfrekvente støj fra vindmøller er der ved let vind angivet en støjgrænse på 20 dB ...

Læs mere

Kan lavfrekvent støj gøre dig syg?

Kan lavfrekvent støj gøre dig syg?

Se denne video… Er offentlig viden om lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller en hindring for opstilling af vindmøller på land? Hvorfor er man især i Danmark så tøvende med at undersøge det ordentligt?

Læs mere

Spørgsmål til Hjerteforeningen

Spørgsmål til Hjerteforeningen

Spørgsmål fra LNtK: Læs hele brevet her:  Til Hjerteforeningen og Zorana Jovanovic Andersen UDSNIT… Jeg tillader at spørge, om det er rigtig forstået, at Den Danske Sygeplejerskekohorte, der bruges i forskningsprojektet om sammenhængen mellem støjeksponering fra vindmøller og hjerte-kar-sygdom: omfatter kvindeligesygeplejersker? ...

Læs mere