• mandag , 19 marts 2018

1. del af Sundhedsundersøgelsen

 

08-03-2-18 af Karen Nørholm

Resultaterne tyder på, at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom

Den første delundersøgelse om vindmølle støj og hjerte-kar-sygdom er offentliggjort. De fem andre delundersøgelser er på vej.

Studiet ”Short-term nighttime wind turbine noise and cardiovascular events: nationwide case-crossover study from Denmark”, er udført af Kræftens Bekæmpelse, og finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Forekomsten af blodprop i hjertet og slagtilfælde blev identificeret gennem kobling mellem CPR-registeret og landspatientregisteret samt dødsårsagsregisteret. Som mål for udsættelse af vindmøllestøj definerede forskerne  den gennemsnitlige natlige udendørs og indendørs vindmøllestøj i perioden 1-4 dage, før sygdommen opstod. Dette blev sammenlignet med støjniveauet på tilsvarende ugedage inden for den samme måned.

Forskerne bag undersøgelsen konkluderer, at resultaterne tyder på , at natlig indendørs lavfrekvent vindmøllestøj  kan være en udløsende faktor for hjerte-kar-sygdom, hvorimod der stort set ikke  syntes at være en påvirkning fra natlig udendørs vindmøllestøj.

Forskerne understreger dog, at resultaterne er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder.

Med denne første delundersøgelse konkludere forskerne, at der er behov for yderlige undersøgelser for at have afgørende bevis for en sammenhæng mellem udsættelse for vindmøllestøj og udløsning af blodprop i hjertet eller slagtilfælde.

Langtidseffekten skulle blive beskrevet i efterfølgende delundersøgelser.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar