• onsdag , 18 oktober 2017

Naboernes egne historier

TåsingeFoto fra Tåsinge

Naboernes egne historier

Denne side har vi dedikeret til naboernes egne historier, tanker og refleksjoner.  Mange af historierne er, via dokumentation af korrespondance med myndighederne og af aktindsigter, med til at afdække vindmøllelovgivningens store mangler og store favorisering af vindmølleopstillers interesser.  Ansatte i kommunernes administration såvel som folkevalgte politikere kan have gavn af at læse om sager fra andre kommuner, hvor det tydeligt fremgår hvor magtesløs en kommune er som kontrolmyndighed når der opstår problemer med møllerne, simpelthen pga. den måde, loven er formuleret på.

Blandt historierne er mange vidnesbyrd om naboernes oplevelser med gener fra vindmøllerne, men også historier om deres kampe for at få en retfærdig værditabserstatning, om vrede og frustrationer over opstilleres “bestikkelser” af naboer og foreninger i lokalsamfundet, om vemod over tab af naturværdier, osv.

Historierne bliver lagt på efterhånden som vi modtager dem.  Er du nabo, er du meget velkommen til at skrive til os på info@stilhed.eu.

Relaterede indlæg

Skriv en kommentar